Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Bővebb információt az adatkezelési tájékoztatóban talál.

Termékek Menü

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

www.hunlife.hu

hatályos: 2018-01-29-től

Adatkezelési tájékoztató letöltése (PDF)

 

 

Cégünk számára az információbiztonság és az adatvédelem kiemelkedően fontos. Jelen adatkezelési tájékoztató részletezi elkötelezettségünket az Ön személyes adatainak védelme mellett, a mindenkor hatályos szabályozással összhangban.

I. Ki fogja kezelni az Ön személyes adatait?

Az adatok kezelője: BUDA EXPO Kft.

Székhelye: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.

Adószáma: 23876202-2-13

Képviselő: dr. Mátyás Mariann, ügyvezető

Telefonszám: +36 23 444 927

Email cím: info@budaexpo.com

II. Általános fogalmak

2.1. Mi minősül személyes adatnak?

Az Önnel, mint természetes személlyel (nem vállalkozással) kapcsolatba hozható bármely információ.

Ilyen például a név, az azonosító szám, a helymeghatározó adat, az online azonosító vagy a Munkavállaló fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező.

2.2. Mit jelent az adatkezelés?

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az imént leírt személyes adaton végzett bármely művelet vagy az ilyen műveletek összessége.

Ilyen például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.3. Kik végeznek ilyen adatkezeléseket az Ön személyes adatain?

Cégünk adatkezelőként kezelheti az Ön személyes adatait.

Az adatkezelő az a vállalkozás, amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja (vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja).

Cégünk az Ön személyes adatainak kezelése során adatfeldolgozókat vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó olyan személy vagy vállalkozás, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

Ilyen adatfeldolgozók lehetnek például a könyvelő, a könyvvizsgáló, az informatikus rendszergazda, stb.

2.4. Mi az adatvédelem és a jelen tájékoztató célja?

Az adatvédelmi szabályozás célja, hogy az adatkezelők és adatfeldolgozók az Ön személyes adatait kizárólag a jogszabályoknak megfelelően kezeljék a tevékenységük során, erről Önt megfelelően tájékoztassák és a megfeleléssel kapcsolatban elszámoltathatóak legyenek.

 

II. Miért, hogyan és mennyi ideig kezeli cégünk az Ön személyes adatait?

 

Adatkezelés célja

Adatkezelés leírása

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Érdeklődések, árajánlatkérések (üzletszerzés)

Cégünk kezeli a gazdasági tevékenységével összefüggésben beérkezett kérdésekben, érdeklődésekben és ajánlatkérésekben szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés célja a cégünk felé érkező kérdések, érdeklődések és ajánlatkérések megválaszolása annak érdekében, hogy a megkereső fél és cégünk között szerződés jöhessen létre.

A megkeresésben esetlegesen szereplő személyes adatok, ezen kívül kizárólag a felek közötti szerződés megkötéséhez és kapcsolattartáshoz (telefonszám, e-mailcím) szükséges személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja amennyiben létrejön szerződés a felek között az ajánlatkérés eredményeként, úgy a cégünk és a szerződéses partner közötti szerződés megkötése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], amennyiben nem jön létre szerződés a felek között az ajánlatkérés eredményeként, úgy azt követően pedig cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

Amennyiben az érdeklődésből, ajánlatkérésből nem jön létre szerződés, úgy időtartama a szerződéskötés meghiúsulását követő 5 (öt) év, a Ptk. szerinti elévülésre vonatkozó jogszabályi előírások szerint; amennyiben pedig létrejön szerződés, úgy az alább leírtak szerint alakul.

Szerződések, megrendelések

Cégünk kezeli a gazdasági tevékenységével összefüggésben megkötendő és megkötött szerződésekben szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés célja a cégünk és a szerződéses partner közötti szerződés megkötése és annak a mindenkor hatályos jogszabályok és a szerződés szerinti teljesítése.

A megrendelésben, szerződésben megadott adatok, kontaktinformációk (telefonszám, e-mailcím), valamint az Szvt. szerinti bizonylatok kiállításához szükséges adatok.

Az adatkezelés jogalapja a cégünk és a szerződéses partner közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont].

Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

Webáruház regisztráció

Cégünk webáruházában, a https://www.hunlife.hu/ weboldalon lehetőség van felhasználói fiók regisztrálására.

 

Az adatkezelés célja a felhasználó részére felhasználói fiók létrehozása, melyen keresztül rendelést tud leadni cégünk részére és így szerződéses kapcsolatba léphet velünk

A regisztráló természetes személy neve, telefonszáma, emailcíme, illetve a felhasználói fiókhoz a felhasználó által megadott jelszó.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], amit a regisztráció megtételével ad meg cégünk részére.

Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók törléséig tart, kivéve, ha a felhasználói fiókhoz teljesített vásárlás is kapcsolódik, ebben az esetben az adatkezelés időtartama az alábbi pontban foglaltak szerint alakul.

Webáruház vásárlás

Az adatkezelő webáruházában, a https://www.hunlife.hu/ weboldalon a regisztrált felhasználóknak lehetősége van vásárlásra.

 

Az adatkezelés célja a felhasználó által létrehozott felhasználói fiókon keresztül történő rendelés leadása.

A regisztráló természetes személy neve, lakcíme, telefonszáma, emailcíme, szállítási címe, valamint banki előre utalásos fizetési mód esetén bankszámlaszám. Az adatkezelőnél az előre utaláson kívül készpénzes fizetésre van lehetőség.

Az adatkezelés jogalapja a cégünk és a megrendelő közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont].

Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

Kamerás megfigyelés

Cégünk a 2040 Budaörs, Gyár utca 2. szám alatti telephelyén a KT-ELECTRONIC Kft.-vel, mint cégünk kapcsolt vállalkozásával közös adatkezelőként a kamera-piktogrammal vagy figyelemfelhívó tájékoztatással jelzett területeken (megfigyelt területek) elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert üzemeltet. A kamerarendszerek a telephely külső és belső részeit ellenőrzik. Amennyiben a webáruházunkban vásárló érintett a személyes átvételt választja a rendeléssel kapcsolatban, úgy a kamerarendszer rögzítheti képmását átvételkor.

A kamerákkal megfigyelt területen tartózkodó érintett képmása, a kamerarendszer hangot nem rögzít. A kamerarendszert a KT-ELECTRONIC Kft. üzemelteti, annak működtetéséhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe, így adattovábbítás sem történik.

Az adatkezelés jogalapja a közös adatkezelők jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]. A kamerás megfigyeléssel kapcsolatban elkészült érdekmérlegelési tesztről Ön a honlapunkon tájékozódhat.

Az adatkezelés időtartama a felvétel készítésétől számított legfeljebb 30 (harminc) nap, ezt követően a felvételek automatikusan törlésre kerülnek.

 

III. Milyen sütiket használ a weboldalunk?

 

Kategória

Név

Cél

Lejárat

Szükséges

PHPSESSID

A felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között.

Munkamenet

Szükséges

device

Ez a süti tárolja, hogy a felhasználó milyen eszközről nézi a webáruházat (dekstop, mobile, tablet).

Munkamenet

Szükséges

JSESSIONID

A felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között.

Munkamenet

Statisztikai

_ga

Egy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó webhelyhasználatára vonatkozó statisztikák generálására szolgál.

2 év

Statisztikai

_gat

A Google Analytics lekérések szabályozására szolgál.

Munkamenet

Statisztikai

_gid

Egy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó webhelyhasználatára vonatkozó statisztikák generálására szolgál.

Munkamenet

Marketing

CDSDevice

Az Intelligens termékajánló egy azonosítót generál az első látogatás alkalmával, amellyel azonosítja a felhasználó tevékenységeit az intelligens termékajánlás érdékében. Minden rögzített tevékenység egy-egy ilyen anonym módon azonosított felhasználóhoz tartozik.

14799 nap

Marketing

CDSDeviceInformation_SR

Amikor bejelentkezik a felhasználó az intelligens termékajánlást használó ShopRenteres webáruházba, akkor bekerül a sütibe a felhasználó SR adatbázisában szereplő felhasználó- és vásárlói csoport azonosító, továbbá az adott oldalra vonatkozó információk kerülnek be a rögzített felhasználó tevékenységekhez, mint pl.: az adott oldalhoz tartozó termék, kategória ID-ja.

14799 nap

Marketing

CDSMunkamenet

Az intelligens termékajánló ezen süti segítségével kezeli a böngésző felhasználó munkameneteit. 30 perc inaktivitást követően az újabb oldalmegtekintéseket már új munkamenetnek értelmez.

14799 nap

Marketing

OrcinusGlobalVersion

Intelligens ajánló rendszer A/B teszteléséhez tárolja el a böngészőhöz, hogy milyen kiosztást kapott (A vagy B). Első alkalommal ez a verzió átküldésre kerül Analyticsbe is, amelyet követően a statisztikákat szegmentálni lehet verziónként. Továbbá az intelligens ajánló rendszer hatékonyságának elemzésére szolgáló statisztikáinak (átkattintások aránya) elkészítésére is felhasználására kerül.

14799 nap

Marketing

OrcinusGlobalVersionSet

Az előző pontban írt verzió kiosztás követően jön létre. Ha létezik ez a süti, akkor onnantól kezdve Analyticsnek már nem kerül átküldésre a felhasználó verziója.

14799 nap

 

IV. Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait cégünk nem adja tovább, nem értékesíti és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek részére. Az Ön személyes adatait csak ezen irányelvnek megfelelően osztjuk meg harmadik felekkel, az alábbiak szerint:

 1. A jogi kötelezettségek betartása

Cégünk személyes adatokat továbbíthat, ha az alkalmazandó jogi rendelkezések megkövetelik, vagy ha ilyen intézkedés szükséges bármely jogszabály betartásához (például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő adatszolgáltatás). Ebben az esetben az adattovábbítás jogcíme a cégünkre irányadó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont].

 1. Igényeink, követeléseink, jogos érdekeink érvényesítése

Cégünknek szüksége lehet arra, hogy megosszuk a személyes adatokat cégünk jogainak és érdekeinek védelme érdekében, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban (pl. követeléskezelés, polgári peres- és nemperes eljárások, stb.). Ebben az esetben az adattovábbítás jogcíme a cégünk jogos gazdasági érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

 1. Külső szolgáltatók igénybevétele

Cégünk működése során több tevékenységhez harmadik fél szolgáltatót használ. Minden cégünk által igénybe vett adatfeldolgozó kizárólag az adatfeldolgozás céljával összeegyeztethető és jogalapjának megfelelő formában és mértékben férhet hozzá a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az Ön személyes adataihoz, csak abban az esetben, amennyiben feltétlenül szükséges. Ebben az esetben az adattovábbítás jogcíme a cégünk jogos gazdasági érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

 

 1. PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 8/A.; adószám: 10788110-2-43)

A fenti vállalkozás cégünk részére a sERPa vállalatirányítási rendszert biztosítja, így a vállalatirányítási rendszerben tárolt személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül.

 1. CREON HEROES Zrt. (székhely: 5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay Alajos utca 1.; adószám: 14032868-2-04)

A fenti vállalkozás cégünk részére a hírlevél küldéshez szükséges szoftvert (Webgalamb) biztosítja, ennek keretében a hírlevélre feliratkozók kontaktinformációival és a partnertörzsadatokkal kapcsolatban kezelt adatok tekintetében adatfeldolgozási tevékenységet végez.

 1. ShopRenter.hu Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.; adószám: 23174108-2-09)

A fenti vállalkozás cégünk részére webáruház fejlesztési és üzemeltetési szolgáltatást nyújt, így ezzel a tevékenységgel összefüggésben adatfeldolgozónak minősül.

 1. Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; adószám: 10901232-2-44), GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; adószám: 12369410-2-44)

A fenti vállalkozások cégünk részére a webáruházban vagy személyesen kiszállításra vásárolt termékek kiszállításával kapcsolatban nyújtanak szolgáltatást, így ezzel a tevékenységgel összefüggésben adatfeldolgozónak minősülnek.

 

V. Hogyan védi cégünk az Ön személyes adatait?

 

 1. Biztonság

Cégünk megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tett és tesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében az elvesztés vagy a jogellenes feldolgozás egyéb formái ellen. Tevékenysége során cégünk minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az információbiztonságra vonatkozó legjobb gyakorlatoknak megfeleljen.

 1. Titoktartás

Cégünk gazdasági tevékenysége során üzleti partnereivel titoktartási kötelezettséget vállal, mely kiterjed minden, a szerződésekkel összefüggő információra, így az esetleg kezelt személyes adatokra is.

 

VI. Milyen jogai vannak Önnek a cégünk által végzett adatkezelésekkel kapcsolatban?

 

6.1. A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog

Ön írásban tájékoztatást kérhet a cégünktől, hogy tájékoztassuk:

 1. milyen személyes adatait,
 2. milyen jogalapon,
 3. milyen adatkezelési cél miatt,
 4. milyen forrásból,
 5. mennyi ideig kezeli,
 6. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.

 

A cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti, az alábbiak figyelembevételével:

 1. A cégünk Öntől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.
 2. Amennyiben az Ön jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, úgy jogosultak vagyunk az Ön kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.
 3. Abban az esetben, amennyiben az Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, úgy jogosultak vagyunk a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.
 4. Amennyiben az Ön által megjelölt személyes adatot a cégünk nem kezeli, úgy erről is köteles vagyok Önt írásban tájékoztatni. 

 

6.2. A helyesbítéshez való jog

 

Ön írásban kérheti, hogy a cégünk módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. Ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül pontosítjuk vagy helyesbítjük, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az Ön által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az Ön által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészítjük. Mindezekről Önt erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesítjük.

 

A cégünk abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha

 1. a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat Ön sem bocsátja cégünk rendelkezésére, vagy
 2. az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

 

6.3. A törléshez való jog

 

Ön írásban kérheti a cégünktől az Ön személyes adatainak a törlését. A törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

 

A törlési kérelmet a cégünk abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettségünk, úgy a cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről Önt a megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

 

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a cégünk korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a cégünk, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet. Az adatkezelés korlátozását akkor kérheti Ön, ha

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy cégünk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 3. a cégünknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy cégünk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

 

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

 

Cégünk az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

 

Cégünk az Ön korlátozáshoz való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a cégünk részéről aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére a cégünk tájékoztatja ezen címzettekről.

 

 

 

 

6.5. A tiltakozáshoz való jog

 

Amennyiben az Ön adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, úgy az Ön számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Önnel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

 

Ön ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben a cégünk nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 1. az adatkezelést a cégünk részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
 2. az adatkezelés a cégünk jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

 

6.6. Adathordozhatósághoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az cégünk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat cégünk egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa.

 

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az Ön kérésének a cégünk elsősorban email csatolmány útján, .pdf formátumban tesz eleget.

 

6.7. A jogorvoslathoz való jog

 

6.7.1. Cégünkkel történő vitarendezés

 

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos tiltakozásait, kérelmeit a cégünknél szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be az I. pontban, az Adatkezelő megnevezésénél megjelölt elérhetőségeken.

 

6.7.2. Panasztételhez való jog

 

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit cégünkkel nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36 (1) 3911400

Telefax: +36 (1) 3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

 

6.7.3. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

 

Ön – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait.

 

Cégünkkel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

 

Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Az adatkezelési tájékoztatóban hivatkozott jogszabályok:

 1. GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet
 2. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 3. Ptk.: a Polgári Törvényről szóló 2013. évi V. törvény
 4. Szvt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény